Ubezpieczenia majątku, OC i inne

Pomagamy w doborze najbardziej odpowiedniego programu ubezpieczeniowego dla Twojej firmy, m.in. w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki (D&O)
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • ubezpieczeń flot pojazdów
  oraz wielu innych.

Ubezpieczenia dla pracowników

Programy ubezpieczeń dla pracowników zapewniają zabezpieczenie finansowe i pomoc materialną pracownikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach.

Ubezpieczenie grupowe na życie lub NNW może, przy odpowiedniej konstrukcji, być jednym z elementów motywacyjnych, rozszerzających pakiet socjalny oferowany przez pracodawcę. Ponadto zwiększa przywiązanie pracowników do firmy. Daje także pracodawcy możliwość aktywnego kształtowania polityki personalnej poprzez zróżnicowanie ochrony ubezpieczeniowej dla różnych grup pracowników – np. poprzez określenie sumy ubezpieczenia jako wielokrotności miesięcznego, czy tez rocznego wynagrodzenia lub też poprzez zaoferowanie szerszego zakresu ochrony.

1. Ubezpieczenie grupowe na życie z szeroką gamą dodatkowych ubezpieczeń. Jest to jedno z najbardziej popularnych ubezpieczeń dla pracowników.

 • Skierowane do grupy pracowników lub innych grup formalnych takich jak spółdzielnie czy związki zawodowe.
 • Minimalna liczba osób jest różna w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (już nawet od 3 pracowników)
 • Zawierane na 1 rok- przedłużane za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego na kolejny rok.
 • Szeroki zakres ochrony dobierany indywidualnie
 • Może być kontynuowane indywidualnie przez pracownika lub współmałżonka

2. Ubezpieczenie grupowe NNW

 • ubezpieczenie pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
 • ubezpieczenie podczas krajowych podróży służbowych
 • ubezpieczenie imprez oraz eventów
 • ubezpieczenia dedykowane konkretnym grupom zawodowym
 • ubezpieczenia członków organizacji i stowarzyszeń

3. Ubezpieczenie zagranicznych podróży służbowych

Zgodnie z art. 775 §5 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróż służbową przysługują świadczenia: zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów przewozu bagażu, diety, zwrot kosztów noclegów, ryczałt za dojazd, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Pracodawcy muszą więc liczyć się z ponoszeniem dodatkowych, często wysokich, kosztów związanych np. z leczeniem pracownika za granicą.

Ubezpieczenie podróży służbowej zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę świadczeń w nagłych sytuacjach, które mogą się przydarzyć w trakcie podróży służbowej, w szczególności zagranicznej. Niejednokrotnie też posiadanie takiego ubezpieczenia jest wymagane przy wyjazdach do niektórych krajów.

Porównanie ceny ubezpieczenia podróży, które kosztuje już od kilku złotych za jeden dzień wyjazdu z kosztami przelotu czy zakwaterowania wskazuje, że ryzyko wiążące się z brakiem ubezpieczenia jest niewspółmierne z ceną, jaką trzeba za nie zapłacić.

Wyjeżdżając do niektórych krajów mamy możliwość skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ), która pozwala na uzyskanie świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, że w każdym z krajów obowiązują inne zasady korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia pacjentów istotny jest zakres darmowych usług, wysokość współfinansowania (kosztów, które musimy zapłacić za leczenie) oraz sposób refundacji. W zależności od kraju, w którym przebywamy, najczęściej będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów części leczenia w mniejszym lub większym stopniu. Po powrocie do kraju możemy ubiegać się o refundację w NFZ. Fakt, że EKUZ otrzymujemy za darmo, nie oznacza, że wszystkie świadczenia za granicą otrzymamy bez ponoszenia opłat. W skrócie można stwierdzić, że EKUZ nie zwalnia nas z konieczności, obowiązku lub przynajmniej potrzeby wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Trudno jest przewidzieć wszystkie zdarzenia, ale jeśli już posiadamy polisę to powinna ona obejmować ochroną możliwie najszerszy zakres sytuacji, które mogą nam się przytrafić. Powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacji kryzysowej nie pozostaniemy za granicą pozostawieni samym sobie.

Programy specjalne dla firm

Jest to oferta w zakresie zastosowania produktów ubezpieczeniowych w programach benefitów pozapłacowych dla pracowników oraz programów lojalnościowych skierowanych do klientów Twojej Firmy. Pomagamy zwiększyć sprzedaż produktów i usług przedsiębiorstwa oraz wzmocnić relacje z klientami, czy partnerami biznesowymi poprzez wykorzystanie różnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Inne ubezpieczenia firmowe

W zależności od indywidualnych potrzeb Twojej firmy i specyfiki Twojej działalności jesteśmy w stanie dobrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową, która zabezpieczy to, co dla Ciebie najważniejsze.

Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści przedstawią Ci najlepsze możliwości dla Twojej firmy.

Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb wynikających z Twojej działalności